Aktualności: zajecia_geneologiczne - XLIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Dolna 6
00-774 Warszawa

tel. (0-22) 840-36-48
    (0-22) 841-75-98
lo44@lo44.edu.pl
25 kwietnia 2019 r. - godz. 17 00    Dzień Otwarty dla KANDYDATÓW do klas pierwszych   ZAPRASZAMY!
Szkoła: 
  Strona główna
Historia szkoły
Informacje
Przetargi
Zebrania z rodzicami
Dokumenty
RODO

Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd
Dzwonki
Plan lekcji
Zastępstwa
Plan nauczania
Podręczniki i programy
rok szk. 2018/2019


 
Matura 2019: 
  Matura 2019 - informacje
Harmonogram matur ustnych
Instrukcja maturalna

 
Rekrutacja: 
  Promocja szkoły
Prezentacja oddziałów
Oferta edukacyjna
Proponowane oddziały
Druki do pobrania
Regulamin rekrutacji
Podstawa prawna - harmonogram

Obóz integracyjny

 
Kulturalny Dobisz: 
  Dni Qltury 2019

Dni Qltury 2018
Dni Qltury 2017
Dni Qltury 2016
Dni Qltury 2015
Dni Qltury 2014
Dni Qltury 2013
Dni Qltury 2012

TR/TiSZ, czyli Teatr i szkoła

 

Klasa akademicka
Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą nr LXX/1946/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmienia się imię XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie. Z dniem 1 września 2018 r. akt założycielski liceum ogólnokształcącego otrzymuje brzmienie:

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Banacha
w Warszawie, ul. Dolna 6

Musimy pamiętać, że nadanie szkole imienia nie jest tylko pustym gestem, zwyczajną zmianą nazwy. To przede wszystkim wskazanie całej szkolnej społeczności – uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom, dyrekcji – pewnego punktu odniesienia i wyznaczenie kierunku ich wspólnych działań i dążeń. Patron to pewien symbol, idea, która scala i jednoczy. Od dziś takim punktem odniesienia będzie dla nas wybitny polski matematyk profesor Stefan Banach.
Dyrektor XLIV LOREKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Kandydaci do naszego Liceum, w roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy

absolwentów gimnazjum (3-letni cykl kształcenia) do:
klasy 1AG z rozszerzeniem matematyki, fizyki i informatyki;
klasy 1BG z rozszerzeniem matematyki, biologii i chemii;
klasy 1CG z rozszerzeniem matematyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie;
klasy 1DG z rozszerzeniem języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie;


Wszystkie wyżej wymienione klasy uczyć się będą języka angielskiego, drugi język obcy – do wyboru – niemiecki lub francuski.

absolwentów szkoły podstawowej (4-letni cykl kształcenia) do:
klasy 1A z rozszerzeniem matematyki, fizyki i języka angielskiego;
klasy 1B z rozszerzeniem biologii, chemii i języka angielskiego;
klasy 1C z rozszerzeniem matematyki, geografii i języka angielskiego;
klasy 1D z rozszerzeniem historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego;

Drugi język obcy – do wyboru – niemiecki lub francuski.

Rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji dla absolwentów gimnazjum:
ROZPORZĄDZENIE w postaci pliku PDF

Rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej:
ROZPORZĄDZENIE w postaci pliku PDF

Kolejne informacje wkrótce. Zapraszamy do wizyt na naszej stronie internetowej.

Na spotkanie informacyjne zapraszamy rodziców i uczniów
25 kwietnia 2019 (czwartek) o godzinie 1700Zajęcia geologiczne w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach klasy 1C i 1E

kwiecień 2018 r.

Podczas wyjazdu odbywały się warsztaty w kamieniołomach. Pierwszego dnia był to kamieniołom Rzepka, gdzie uczestnicy uczyli się wykonywać pomiary kompasem geologicznym, odnajdywać się na mapie oraz odczytywać budowę geologiczną. W trakcie zajęć wykonano sondowanie geologiczne. Zajęcia praktyczne poprzedzone były wprowadzeniem o historii i tektonice Gór Świętokrzyskich. W trakcie wyjazdu odwiedziliśmy też kamieniołom w Gnieździskach aby szukać skamieniałości. W kamieniołomie zlepieńca „Zygmuntówka” oglądaliśmy skały z których wykonano pierwszą kolumnę Zygmunta III Wazy w Warszawie. W kamieniołomie Ślichowice w Kielcach oglądaliśmy świetnie widoczny fał i nachylone warstwy skalne – widoczny efekt ruchów górotwórczych.
Pozostałe zajęcia geologiczne to: rozpoznawanie skał i minerałów, obserwacja ich pod mikroskopem, zajęcia komputerowe zapoznające z systemem kartowania geologicznego oraz poznanie laboratoriów.
Zwiedziliśmy pobliski zamek w Chęcinach. Odbyliśmy też pieszą wędrówkę na Górę Zelejową, która jest przykładem inwersji rzeźby.
Cały wyjazd wypełniony był intensywnie zajęciami naukowymi, ale piękna pogoda, wieczorne ognisko, atrakcyjne warunki zamieszkania i przepiękne krajobrazy sprzyjały dobrym humorom i pozytywnym emocjom. To też zasługa prowadzących zajęcia geologom z Wydziału Geologii UW.


Przyrodnicze zajęcia terenowe klas drugich: biologiczno-chemicznej i geograficzno-biologicznej
w czerwcu 2018 roku.

Uczniowie spędzili 4 dni w przepięknym krajobrazie Suwalszczyzny z bazą w Gawrych Rudzie nad jeziorem Wigry. Zajęcia odbywały się głównie w Wigierskim Parku Narodowym i były prowadzone przez pracowników Parku. Zaznajamiały z fauną i florą lasów – lekcje „Co szumi w lesie” i „Tropem bobra”. Uczniowie oglądali środowisko wodne korzystając ze szklanego dna w łodzi Leptodora. Badali właściwości fizyko-chemiczne wody pobranej z jeziora Wigry.
Odbyliśmy autokarową wycieczkę po Suwalskim Parku Krajobrazowym poznając formy rzeźby młodoglacjalnej. Genezę form polodowcowych pokazywały też prezentacje i filmy w Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Po Wigierskim Parku Narodowym wędrowaliśmy z przewodnikiem po ścieżce przyrodniczej „Suchary”.
Ośrodek „Zatoka Uklei”, gdzie mieszkała grupa położony był na wysokim brzegu rynnowego jeziora Wigry. Nad samą wodą młodzież spędzała czas na pomostach i przy ognisku. Malownicze widoki sprzyjały krótkiemu relaksowi w natężonym czasie klasyfikacji końcowo rocznej. Przejazd kolorową kolejką wąskotorową przypomniał czas dzieciństwa.

Katarzyna Mijakowska


Rok:
2009 (57)
2010 (70)
2011 (72)
2012 (61)
2013 (69)
2014 (66)
2015 (77)
2016 (74)
2017 (107)
2018 (107)
2019 (9)         
          Jak aktywować konto
 Szukaj:
 

 

 Strony:
  Mapa strony
Projekty uczniiów
Archiwalne materiały
SPORT

 
 Sieć:
  Poczta
Netykieta
Bezpieczeństwo


 
Stypendia: 
  Stypendia dla licealistów
 
Zajęcia dodatkowe: 
  Lista zajęć

Biblioteka szkolna

 


4380973 Unikalnych wizyt