Internetowa gra giełdowa - XLIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Dolna 6
00-774 Warszawa

tel. (0-22) 840-36-48
    (0-22) 841-75-98
dobisz@lo44.edu.pl
Szkoła: 
  Strona główna
Historia szkoły
Informacje
Przetargi
Zebrania z rodzicami
Dokumenty

Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd
Dzwonki
Plan lekcji
Zastępstwa
Plan nauczania
Podręczniki i programy
rok szk. 2016/2017


Gazetka Dobisz

 
Matura 2017: 
  Matura 2017 - informacje
Harmonogram matur ustnych
Instrukcja maturalna

 
Rekrutacja: 
  Promocja szkoły
Materiały promocyjne
Prezentacja oddziałów
Oferta edukacyjna
Proponowane oddziały
Druki do pobrania
Podstawa prawna
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Obóz integracyjny

 

Kulturalny Dobisz: 
  Dni Qltury 2012
Dni Qltury 2013
Dni Qltury 2014
Dni Qltury 2015
Dni Qltury 2016
Dni Qltury 2017

TR/TiSZ, czyli Teatr i szkołą

 

Stypendia: 
  Stypendia dla licealistów
 
Zajęcia dodatkowe: 
  Biblioteka szkolna
Wymiana międzynarodowa Warsztaty artystyczne
   Teatr Francuskojęzyczny
   Zespół Artystyczny
Koła zainteresowań
   Koło Biblijne
   Koło Biologiczne
   Koło Brydżowe
   Koło Geograficzne
   Koło Sportów Obronnych
   Koło PCK Konkurs biblijny "Hieronimus"
Przedsiębiorczość
Warsztaty
  "Zostać Inwestorem"
  Gra giełdowa SIGG9
 I. SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA SIGG9 – ZASADY GRY
— składa się z Internetowej Gry Giełdowej oraz Kursu e-learningowego;
— gra podstawowa: 15.10.2010 r. – 14.01.2011 r.;
— dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 – 31.03.2011 r.; (nieobowiązkowa);
— kurs e-learningowy: początek 16.10.2009 r., koniec 31.03.2010 r.;
— każdy Zespół biorący udział w SIGG, może liczyć nie mniej niż 3, a nie więcej niż 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w SIGG może należeć tylko do jednego Zespołu;
— formularz zgłoszeniowy do SIGG zostanie udostępniony na stronach https://sigg.gpw.com.pl, od 1 września 2009 r. do 1 października 2009 r.;
— elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujące się na stronie https://sigg.gpw.com.pl, (formularz „Uczeń” wypełnia uczeń, formularz „Opiekun” wypełnia opiekun zespołu, formularz „Szkoła” wypełnia opiekun, a potwierdza pieczątką szkoły i podpisem dyrektor szkoły).

II. OLIMPIADA PRZEDSIęBIORCZOŚCI
— Program Olimpiady - "Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie", będzie przede wszystkim koncentrowało się na:
• mechanizmach myślenia i działania na rynku,
• instrumentach oddziaływania na klientów oraz
• strategiach marketingowych we współczesnych warunkach rynkowych.
— Zalecana literatura dla V edycji Olimpiady – http://www.olimpiada.edu.pl/.
— Terminy:
• 1 października 2009 - Rozpoczęcie rejestracji szkół
• 31 października 2009 - Zakończenie rejestracji szkół
• 3 grudnia 2009 - Eliminacje szkolne
• 4 marca 2010 - Eliminacje okręgowe         
          Jak aktywować konto
 Szukaj:
 

 

 Strony:
  Mapa strony
Wybory samorządowe 2010
Klas
Uczniów
Absolwentów
Nauczycieli
Publikacje
Archiwalne Materiały
   Wymiana z Karlsruhe
   Akcja Kundelek SPORT

 
 Sieć:
  Forum
Poczta
Netykieta
Bezpieczeństwo
Download
FAQ

 


3274779 Unikalnych wizyt