Internetowa gra giełdowa - XLIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Dolna 6
00-774 Warszawa

tel. (0-22) 840-36-48
    (0-22) 841-75-98
dobisz@lo44.edu.pl
Szkoła: 
  Strona główna
Historia szkoły
Informacje
Przetargi
Zebrania z rodzicami
Dokumenty

Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd
Dzwonki
Plan lekcji
Zastępstwa
Plan nauczania
Podręczniki i programy
rok szk. 2017/2018


Gazetka Dobisz

 
Matura 2018: 
  Matura 2018 - informacje
Harmonogram matur ustnych
Instrukcja maturalna

 
Rekrutacja: 
  Promocja szkoły
Prezentacja oddziałów
Oferta edukacyjna
Proponowane oddziały
Druki do pobrania
Regulamin rekrutacji
Podstawa prawna - harmonogram

Obóz integracyjny

 

Kulturalny Dobisz: 
  Dni Qltury 2012
Dni Qltury 2013
Dni Qltury 2014
Dni Qltury 2015
Dni Qltury 2016
Dni Qltury 2017
Dni Qltury 2018

TR/TiSZ, czyli Teatr i szkołą

 

Stypendia: 
  Stypendia dla licealistów
 
Zajęcia dodatkowe: 
  Lista zajęć

Biblioteka szkolna

 


WYBORY KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY

W lutym br. odbyły się wybory kandydata na patrona szkoły. Najwięcej głosów (216) uzyskała kandydatura Stefana Banacha. Zgodnie z Regulaminem, wniosek o nadanie nowego patrona szkoły zostanie przekazany do Burmistrza Dzielnicy Warszawa Mokotów, a następnie będzie procedowany w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Jeśli kandydat zostanie zatwierdzony przez w/w Organy, od 1 09.2018 r, szkoła przyjmie nazwę: XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha.

Dokument: Protokół z przebiegu wyboru patrona
Zespół d/s wyboru patrona szkoły.
I. SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA SIGG9 – ZASADY GRY
— składa się z Internetowej Gry Giełdowej oraz Kursu e-learningowego;
— gra podstawowa: 15.10.2010 r. – 14.01.2011 r.;
— dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 – 31.03.2011 r.; (nieobowiązkowa);
— kurs e-learningowy: początek 16.10.2009 r., koniec 31.03.2010 r.;
— każdy Zespół biorący udział w SIGG, może liczyć nie mniej niż 3, a nie więcej niż 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w SIGG może należeć tylko do jednego Zespołu;
— formularz zgłoszeniowy do SIGG zostanie udostępniony na stronach https://sigg.gpw.com.pl, od 1 września 2009 r. do 1 października 2009 r.;
— elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujące się na stronie https://sigg.gpw.com.pl, (formularz „Uczeń” wypełnia uczeń, formularz „Opiekun” wypełnia opiekun zespołu, formularz „Szkoła” wypełnia opiekun, a potwierdza pieczątką szkoły i podpisem dyrektor szkoły).

II. OLIMPIADA PRZEDSIęBIORCZOŚCI
— Program Olimpiady - "Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie", będzie przede wszystkim koncentrowało się na:
• mechanizmach myślenia i działania na rynku,
• instrumentach oddziaływania na klientów oraz
• strategiach marketingowych we współczesnych warunkach rynkowych.
— Zalecana literatura dla V edycji Olimpiady – http://www.olimpiada.edu.pl/.
— Terminy:
• 1 października 2009 - Rozpoczęcie rejestracji szkół
• 31 października 2009 - Zakończenie rejestracji szkół
• 3 grudnia 2009 - Eliminacje szkolne
• 4 marca 2010 - Eliminacje okręgowe         
          Jak aktywować konto
 Szukaj:
 

 

 Strony:
  Mapa strony
Projekty uczniiów
Archiwalne materiały
SPORT

 
 Sieć:
  Forum
Poczta
Netykieta
Bezpieczeństwo
Download
FAQ

 


3894843 Unikalnych wizyt