Od dnia 4 maja 2023 r., absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego będą przystępowali do egzaminu maturalnego w zmienionej formule.

W związku z tym, poniżej zamieszczamy linki do materiałów pomocniczych, kierujących na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Zachęcamy również do zapoznania się z informatorami o egzaminie maturalnym 2023 oraz ich aneksami zawierającymi wymagania egzaminacyjne (Informatory – CKE).

Ze względu na istotne zmiany w kształcie egzaminu z języka polskiego (zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej), zamieszczamy link do materiałów pomocniczych oraz arkuszy diagnostycznych (Materiały dodatkowe – CKE).