Podstawa prawna

REKRUTACJA 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA dla absolwentów gimnazjów

  1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
  4. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

 


 

PODSTAWA PRAWNA dla absolwentów szkół podstawowych

  1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
  4. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.
Close Menu
Accessibility