STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

I am a tooltip

Organami XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Warszawie są:

  1. Dyrektor Liceum
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa Statut Szkoły