STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

I am a tooltip

 

 1. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
 2. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy.
 3. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha  nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.
  • Budynek, garaż, teren, ogrodzenie 4 641 527,29 zł.
  • Sprzęt komputerowy 413 993,91 zł.
  • Sprzęt RTV 46 174,60 zł.
  • Projektory, rzutniki 58 993,76 zł.
  • Wyposażenie pracowni 128 680,01 zł.
  • Sprzęt sportowy 133 112,55 zł.
  • Pozostały majątek; meble, urządzenia biurowe, pomoce dydaktyczne.