STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

I am a tooltip

 

 1. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
 2. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy.
 3. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha  nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.
  • Budynek, garaż, teren, ogrodzenie 1 203 832,00 zł.
  • Sprzęt komputerowy 322 804,00 zł.
  • Sprzęt RTV 57 173,00 zł.
  • Projektory, rzutniki 63 133,00 zł.
  • Wyposażenie pracowni 128 680,00 zł.
  • Sprzęt sportowy 134 372,00 zł.
  • Pozostały majątek; meble, urządzenia biurowe, pomoce dydaktyczne.