Nasze liceum przystąpiła do projektu mLegitymacja – legitymacja mobilna, jako część aplikacji mObywatel.

 Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.  

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji. Posiada taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji tradycyjnej.

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem naszej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji papierowej.

Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji mObywatel.

  • uruchom Aplikację mObywatel i zaloguj się do niej;
  • wybierz opcję dodaj mLegitymację;
  • zapoznaj się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji;
  • zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go;
  • zapoznaj się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych;
  • wyraź zgodę dla systemu na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona);
  • wprowadź (zeskanuj) kod QR otrzymany w szkole (przyślemy informacje o terminie);
  • wprowadź kod aktywacyjny otrzymany w szkole;
  • zatwierdź komunikat i wczytaj dane legitymacji do Aplikacji mObywatel.

Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

Od czego zacząć?

 1. Pobierz wniosek o wydanie legitymacji i wypełnij.
 1. Przygotuj kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość). Jak ma wyglądać taka fotka przeczytasz <<  TUTAJ  >>
  Możesz skorzystać z Kreatora zdjęć do mLegitymacji, który pozwoli wykonać taką fotografię bez wychodzenia z domu i w łatwy sposób.  

  Wypełniony i podpisany (zeskanowany) wniosek wraz ze zdjęciem (plik nazwany: Nazwisko.Imie-klasa) wyślij na adres e-mail: mLegitymacje.lo44@eduwarszawa.pl