MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO, informuję że:

  1. administratorem danych osobowych jest XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha, ul. Dolna 6, Warszawa;
  2. inspektorem ochrony danych w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Warszawie jest Pani Renata Zarzeczna, e-mail: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl;
  3. przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha oraz dla ochrony mienia placówki na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e  RODO i obejmuje: wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne wewnętrzne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, boisko, parking;
  4. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
  5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni, po tym okresie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu;
  7. każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  8. każdemu, kto uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Administrator

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

PRZYDATNE LINKI