PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

I am a tooltip

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

85.31B Licea ogólnokształcące