REKRUTACJA

I am a tooltip

 

Zasady rekrutacji uczniów do XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w danym roku szkolnym ogłaszane są na stronie internetowej liceum – pozycja menu KANDYDAT

Zebranie informacyjne dla kandydatów organizowane jest zwykle w marcu/kwietniu danego roku.

Szczegółowe informacje podawane są na bieżąco na stronie szkoły.