SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

I am a tooltip
  1. Podania, wnioski, skargi i inną korespondencję przyjmuje sekretariat szkoły w godzinach pracy.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  3. Klasyfikacji sprawy jako wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Rozpatrywania skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w terminie ustawowym.

Sekretariat dyrektora szkoły czynny:

poniedziałek – piątek  godz. 8.00 – 16.00

tel. (22) 840 36 48

e-mail: sekretariat@lo44.edu.pl

Kierownik gospodarczy 

tel. (22) 840 36 48    w.109

Kadry

tel.(22) 840 36 48    w.111

Psycholog/pedagog 

Anna Kościuch

Marta Gierałt

tel. (22) 840 36 48    w. 107

Pokój nauczycielski 

(22) 840 36 48  w. 106

Godziny pracy biblioteki i czytelni:

poniedziałek – piątek w godz. 8 – 15

tel. (22) 840 36 48 w. 116