SPRAWOZDANIA FINANSOWE

I am a tooltip

 

  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY za 2020 rok opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy:  https://dbfomokotow.bip.um.warszawa.pl/

  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY za 2021 rok opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy: Bilans2021_LO44 (um.warszawa.pl)

  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY za 2022 rok opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy: Bilans2022_LO44