STATUS PRAWNY

I am a tooltip

 

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie, ul. Dolna 6 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Aktu założycielskiego XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Dolna 6
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zmian.)
  3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59 ze zmian.)
  4. Statut szkoły