Struktura organizacyjna XLIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha w Warszawie

I am a tooltip

Dyrektor Szkoły  →  Wicedyrektor   
                                    Sekretarz
                                    Kierownik Gospodarczy → Dozorcy
                                                                                   Woźne
Rada pedagogiczna →  Biblioteka
                                          Zespół psychologiczno-pedagogiczny
                                          Zespoły przedmiotowe i zadaniowe
Rada Rodziców →  Prezydium Rady Rodziców →  Rady klasowe
Samorząd Szkolny → Prezydium Samorządu Szkolnego → Samorządy klasowe