Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Banacha
Warszawa ul. Dolna 6

Proszę dokładnie wybrać numer konta stosowny do wnoszonej wpłaty

Główne konto bankowe TYLKO na zadeklarowane składki:
PKO BP S.A. VI O/WARSZAWA
46 1020 1068 0000 1302 0000 0844

Konto pomocnicze (wpłaty za studniówki oraz wycieczki szkolne):
58 1020 1068 0000 1202 0222 8476

z dopiskiem: studniówka/wycieczka – imię i nazwisko dziecka oraz klasa

W skład Rady Rodziców wchodzą:

  • Pan  Marzanna Szymborska – Przewodnicząca
  • Pani Marzanna Stefaniuk – Wiceprzewodnicząca
  • Pan Kinga Pacik – sekretarz
  • Pan Jacek Jacek – zastępca sekretarza

DOKUMENTYi

  • Bilans oraz zestawienie wydatków za rok 2012-2013   >>  plik .pdf
  • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2016-2017  >>  plik .pdf
  • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2017-2018   >>  plik .pdf
  • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2018-2019   >>  plik .pdf