Rada Rodziców

 • XLIV Liceum Ogólnokształcące
  im. Stefana Banacha
  Warszawa ul. Dolna 6

Proszę dokładnie wybrać numer konta stosowny do wnoszonej wpłaty

Główne konto bankowe TYLKO na zadeklarowane składki:
PKO BP S.A. VI O/WARSZAWA
46 1020 1068 0000 1302 0000 0844

Konto pomocnicze (wpłaty za studniówki oraz wycieczki szkolne):
58 1020 1068 0000 1202 0222 8476

z dopiskiem: studniówka/wycieczka – imię i nazwisko dziecka oraz klasa

W skład Rady Rodziców wchodzą:

   • Pani Monika Gabryelak – Przewodnicząca
   • Pan  Piotr Stanula – Wiceprzewodniczący
   • Pan  Marcin Graczyk – sekretarz
   • Pan  Paweł Bandurski – członek Rady
   • Pani Lidia Budek – członek Rady

DOKUMENTY

 • Bilans oraz zestawienie wydatków za rok 2012-2013   >>  plik .pdf
 • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2016-2017  >>  plik .pdf
 • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2017-2018   >>  plik .pdf
 • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2018-2019   >>  plik .pdf
 • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2020-2021  >>  plik .pdf
 • Rozliczenie Rady Rodziców roku 2020-2021  >>  plik .pdf
 • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2021-2022  >>  plik .pdf
 • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2022-2023  >>  plik .pdf
 • Rozliczenie Rady Rodziców roku 2022-2023  >>  plik .pdf 

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Banacha
Warszawa ul. Dolna 6

Proszę dokładnie wybrać numer konta stosowny do wnoszonej wpłaty

Główne konto bankowe TYLKO na zadeklarowane składki:
PKO BP S.A. VI O/WARSZAWA
46 1020 1068 0000 1302 0000 0844

Konto pomocnicze (wpłaty za studniówki oraz wycieczki szkolne):
58 1020 1068 0000 1202 0222 8476

z dopiskiem: studniówka/wycieczka – imię i nazwisko dziecka oraz klasa

W skład Rady Rodziców wchodzą:

   • Pani  Dorota GOŁASZEWSKA – Przewodnicząca
   • Pan   Monika GABRYELAK – Wiceprzewodniczący
   • Pani  Marcin GRACZYK – sekretarz
   • Pan   Piotr STANULA – członek Rady
   • Pan   Adrian BALICKI – członek Rady

DOKUMENTY

  • Bilans oraz zestawienie wydatków za rok 2012-2013   >>  plik .pdf
  • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2016-2017  >>  plik .pdf
  • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2017-2018   >>  plik .pdf
  • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2018-2019   >>  plik .pdf
  • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2020-2021  >>  plik .pdf
      – Rozliczenie
   Rady Rodziców roku 2020-2021  >>  plik .pdf

  • Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 2021-2022  >>  plik .pdf