Terminy zebrań  i dni otwartych w roku szkolnym 2020/2021

9 września 2020 środa Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1. godz. 18.00
16 września 2020 środa Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 2, 3. godz. 18.00
18 listopada 2020 środa Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. godz. 18.00
13 stycznia 2021 środa Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. godz. 18.00
17 marca 2021 środa Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 3.
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 3.
godz. 18.00
26 maja 2021 środa Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1, 2.
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1, 2.
godz. 18.00