Terminy zebrań  i dni otwartych w roku szkolnym 2020/2021

02 września 2021 – czwartek Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 2 i 3 godz. 17.00
03 września 2021 – piątek Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 godz. 17.00
17 listopada 2021 – środa Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. godz. 17.00
19 stycznia 2022 – środa Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas godz. 17.00
06 kwietnia 2022 – środa Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. godz. 17.00
25 maja 2022 – środa Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. godz. 17.00