Terminy zebrań  i dni otwartych w roku szkolnym 2020/2021

07 września 2022 – środa Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 2 i 3 godz. 17.00
08 września 2022 – czwartek Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 4 godz. 17.00
16 listopada 2022 – środa Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. godz. 17.00
18 stycznia 2023 – środa Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas 1 i 4 godz. 17.00
19 stycznia 2023 – czwartek Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas 2 i 3 godz. 17.00
29 marca 2023 – środa Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. godz. 17.00
24 maja 2023 – środa Dzień otwarty dla rodziców uczniów wszystkich klas. godz. 17.00