GALERIA ZDJĘĆ z UROCZYSTOŚCI
HISTORIA LICEUM

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą nr LXX/1946/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmienia się imię XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie. Z dniem 1 września 2018 r. akt założycielski liceum ogólnokształcącego otrzymuje brzmienie:

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Banacha
w Warszawie, ul. Dolna 6

Musimy pamiętać, że nadanie szkole imienia nie jest tylko pustym gestem, zwyczajną zmianą nazwy. To przede wszystkim wskazanie całej szkolnej społeczności – uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom, dyrekcji – pewnego punktu odniesienia i wyznaczenie kierunku ich wspólnych działań i dążeń. Patron to pewien symbol, idea, która scala i jednoczy. Od dziś takim punktem odniesienia będzie dla nas wybitny polski matematyk profesor Stefan Banach.

• • •

29 marca odbyła się uroczystość zamykająca proces zmiany Patrona naszego liceum. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami społeczności szkolnej, dzień urodzin Stefana Banacha – 30 marca, stanie się świętem Szkoły. Jak w przyszłości wypełnimy to święto – czas pokaże. W tym roku przewidujemy uroczystość, która przypieczętuje powołanie Stefana Banacha na naszego Patrona. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe nie możemy wszyscy uczestniczyć w tej uroczystości. Uczniów będą reprezentować delegacje klasowe, Rodziców – Rada Rodziców. Zaprosiliśmy też przedstawicieli stołecznych władz oświatowych i samorządowych, współpracujących ze szkołą uczelni wyższych, organizacji i instytucji, dyrektorów szkół mokotowskich, nauczycieli naszego liceum. Zmiana Patrona stanie się faktem. Mamy nowy sztandar, tablicę, logo szkoły, stronę internetową. Wszystkich natomiast zapraszamy 29 marca o godz. 9.00 do Kościoła św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej 21A na uroczystą mszę świętą w intencji pracowników i uczniów XLIV LO, gdzie nastąpi poświęcenie sztandaru liceum. Mszę świętą poprowadzi Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz.
 
Dyrektor XLIV LO
Bogdan Sekinda