Proponowane oddziały

Szanowni Rodzice, Drodzy Kandydaci
do naszego Liceum, w roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy:

 

absolwentów szkoły podstawowej (4-letni cykl kształcenia) do:

  • klasy 1A z rozszerzeniem matematyki, fizyki i języka angielskiego;
  • klasy 1B z rozszerzeniem biologii, chemii i języka angielskiego;
  • klasy 1C z rozszerzeniem matematyki, geografii i języka angielskiego;
  • klasy 1D z rozszerzeniem historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego;
  • klasy 1E z rozszerzeniem matematyki, fizyki i języka angielskiego.
   Drugi język obcy – do wyboru – niemiecki lub francuski.

* * *

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737):

Dokument w postaci pliku PDF