Proponowane oddziały

Szanowni Rodzice, Drodzy Kandydaci
do naszego Liceum, w roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy:

 

absolwentów gimnazjum (3-letni cykl kształcenia) do:

  • klasy 1AG z rozszerzeniem matematyki, fizykiinformatyki;
  • klasy 1BG z rozszerzeniem matematyki, biologiichemii;
  • klasy 1CG z rozszerzeniem matematyki, geografiiwiedzy o społeczeństwie;
  • klasy 1DG z rozszerzeniem języka polskiego, historiiwiedzy o społeczeństwie;
   Wszystkie wyżej wymienione klasy uczyć się będą języka angielskiego, drugi język obcy – do wyboru – niemiecki lub francuski.

absolwentów szkoły podstawowej (4-letni cykl kształcenia) do:

  • klasy 1A z rozszerzeniem matematyki, fizyki i języka angielskiego;
  • klasy 1B z rozszerzeniem biologii, chemii i języka angielskiego;
  • klasy 1C z rozszerzeniem matematyki, geografii i języka angielskiego;
  • klasy 1D z rozszerzeniem historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego;
   Drugi język obcy – do wyboru – niemiecki lub francuski.

* * *

Rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji dla absolwentów gimnazjumROZPORZĄDZENIE w postaci pliku PDF

Rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej:  ROZPORZĄDZENIE w postaci pliku PDF

Kolejne informacje wkrótce. Zapraszamy do wizyt na naszej stronie internetowej.

Na spotkanie informacyjne zapraszamy rodziców i uczniów
25 kwietnia 2019 (czwartek) o godzinie 1700

 

 

Close Menu