DYREKCJA  naszego liceum

 

Dyrektorka
dr Marzena Kozłowska

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

∗  ∗  ∗

Wicedyrektorka

  Anna Lerka

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

∗  ∗  ∗

Wicedyrektorka

  Ewa Goldnik – Ciok

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

Na spotkanie proszę umówić się w sekretariacie szkoły