DYREKCJA  naszego liceum

Dyrektor:  Marzena Kozłowska

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

Na spotkanie proszę umówić się w sekretariacie szkoły. 

∗  ∗  ∗

Wicedyrektor:  Anna Lerka

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

Na spotkanie proszę umówić się w sekretariacie szkoły.