Kadra Pedagogiczna

DYREKTOR:  Marzena Kozłowska – fizyka

WICEDYREKTORAnna Lerka – geografia

Arkuszyńska Elżbieta – wychowanie fizyczne
Chaczyńska Dorota – chemiar
Cuper Jadwiga – historia
Dańczak Sylwia – język angielski
Fatyga Mateusz – język angielski
Fertała Monika – WDŻ
Fidor Marcin – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Gierałt Marta –  psycholog
Goldnik-Ciok Ewa – język angielski
Graczkowska Renata – historia, WOS
Guevara-Kamińska Gretchen – język niemiecki
Gumola Andrzej – chemia
Jankowski Jacek – wychowanie fizyczne
Jasztal Anna – biologia
Kaptur Agnieszka – bibliotekarz
Kądziela Bronisław – język polski, WOK
Kobos-Paszkiewicz Ewa  – biologia
Kołodziej Ryszard – fizyka
Kościuch Anna – pedagog
Kozioł Monika – język polski, etyka
Kulesza Wanda – język angielski
Kucharczyk Małgorzata – matematyka
Lenczewska Małgorzata – język niemiecki
Mandecka Anna – matematyka
Mijakowska Katarzyna – geografia
Nagajek Aneta – język polski, WOK
Osińska Aneta – matematyka, informatyka
Pajewska Monika – bibliotekarz
Przesławski Tomasz – fizyka
Reszko-Kurek Małgorzata – język angielski
Rubin Katarzyna – wychowanie fizyczne
Rukujżo Katarzyna – jezyk angielski
Rzyszkiewicz Magdalena – wychowanie fizyczne
Stanisławska Bożena  – podstawy przedsiębiorczości
Szatyłowicz Bogusława – informatyka
Szczęch Monika – matematyka, informatyka
Sztek Włodzimierz  – religia
Świdzińska Agnieszka – wychowanie fizyczne
Tetkowski Michał – historia, HiS
Turkiewicz Maciej – historia, WOS
Wasik Alicja – język francuski
Wieruszewska Justyna – geografia
Więckowska Agnieszka – język angielski
Wojtukowicz Małgorzata – język polski
Woroniecka-Baloge Agnieszka – język francuski
Woszczyk Barbara – matematyka
Zaborska Marzena – język angielski
Żółtowski Dariusz – język polski