Kadra Pedagogiczna

DYREKTOR:  Marzena Kozłowska – fizyka

WICEDYREKTORAnna Lerka – geografia

Arkuszyńska Elżbieta – wychowanie fizyczne
Banach Wiesław – fizyka
Chaczyńska Dorota – chemia
Cuper Jadwiga – historia
Dańczak Sylwia – język angielski
Fatyga Mateusz – język angielski
Fedorczyk Michał  – geografia
Fertała Monika – WDŻ
Fidor Marcin – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Gierałt Marta –  psycholog
Goldnik-Ciok Ewa – język angielski
Graczkowska Renata – historia, WOS
Guevara-Kamińska Gretchen – język niemiecki
Jankowski Jacek – wychowanie fizyczne
Jaskólska Agnieszka – chemia
Jasztal Anna – biologia
Kaptur Agnieszka – bibliotekarz
Kądziela Bronisław – język polski, WOK
Kobos-Paszkiewicz Ewa  – biologia
Kołodziej Ryszard – fizyka, informatyka
Kosztołowicz Zdzisław – matematyka
Kościuch Anna – pedagog
Kozioł Monika – język polski, etyka
Kulesza Wanda – język angielski
Lenczewska Małgorzata – język niemiecki
Mandecka Anna – matematyka
Marszałek Piotr – informatyka
Mijakowska Katarzyna – geografia
Nagajek Aneta – język polski, WOK
Osińska Aneta – matematyka, informatyka
Pajewska Monika – bibliotekarz
Przybylska Wanda – matematyka
Reszko-Kurek Małgorzata – język angielski
Rubin Katarzyna – wychowanie fizyczne
Rzyszkiewicz Magdalena – wychowanie fizyczne
Samek-Stefaniak – pedagog specjalny
Stanisławska Bożenna  – podstawy przedsiębiorczości
Szatyłowicz Bogusława – informatyka
Szczęch Monika – matematyka, informatyka
Sztek Włodzimierz  – religia
Świdzińska Agnieszka – wychowanie fizyczne
Tetkowski Michał – historia, HiS
Turkiewicz Maciej – historia, WOS
Wasik Alicja – język francuski
Więckowska Agnieszka – język angielski
Witkowska Katarzyna – jezyk angielski
Woroniecka-Baloge Agnieszka – język francuski
Zaborska Marzena – język angielski
Żółtowski Dariusz – język polski