Historia szkoły

Antoni Dobiszewski

Szkoła nasza o nazwie „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące” powstała w 1954 r. Mieściła się w budynku przy ulicy Parkowej 7 – przy Parku Łazienkowskim. W 1958 roku otrzymała numer „44”.

W dniu 17.02.1959 r. nadano jej imię Antoniego Dobiszewskiego, nauczyciela, społecznika, wychowawcy trudnej młodzieży (1895 – 1942 r.) zamordowanego przez hitlerowców 16.10.1942 r. w masowej egzekucji na Pelcowiźnie w Warszawie. W pierwszym roku istnienia szkoły stanowiło:

  • 8 oddziałów szkoły podstawowej – 256 uczniów,
  • 3 oddziały licealne (były to klasy ósme) – 117 uczniów
  • i 17 nauczycieli.

Pierwszym dyrektorem była p. mgr Irena Głowacka (zmarła w 1995 r.). W 1959 roku funkcją tę objęła p. mgr Helena Piasecka.
W 1960 r. szkoła otrzymała nowy, znacznie większy od poprzedniego, nowoczesny budynek przy ul. Dolnej 6. We wrześniu tego roku rozpoczęła w nim swą działalność pod dyrekcję p. mgr H. Piaseckiej.
W chwili obecnej szkołą zarządza szósty dyrektor p. mgr Bogdan Sekinda.
Po przejęciu do nowego budynku szkoła (wówczas „jedenastolatka”) znacznie się rozwinęła. W 1965/66 liczy 1,240 uczniów. Jest przeludniona.
W 1966/67 roku szkolnym następuje rozdzielenie szkół. Powstaje Szkoła Podstawowa Nr 262 (kierownikiem jest p. Regina Czarnota) i XLIV Liceum Ogólnokształcące – pod dyrekcją mgr H. Piaseckiej. Nauka odbywa się na dwie zmiany. Obydwie szkoły mieszczą sie w budynku przy ul. Dolnej 6.
W 1970 r. ulega likwidacji Szkoła Podstawowa Nr 262, uczniowie i nauczyciele przechodzą do 3 okolicznych szkó? podstawowych. Przy Dolnej 6 pozostaje XLIV Liceum Ogólnokształcące im. A. Dobiszewskiego, do którego uczęszcza przeciętnie 850 uczniów.
W roku szkolnym 2000/2001 wydaliśmy siedmiotysięczną maturę!

Wśród naszych absolwentów jest wielu znanych ludzi. m.in. były Prezes Narodowego Banku Polskiego, obecny Prezes Telewizji Polskiej, lekarz – założyciel Hospicjum dla Dzieci, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, znany pisarz – krytyk literacki, popularni aktorzy, piosenkarze, znani dziennikarze, wysocy oficerowie, lekarze architekci, politycy i naukowcy. Mamy powód do dumy!

W 1997 r. odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów. Wzięło w nim udział około 2,500 absolwentów. Przyjechali z całego świata. Wielu z nich los rzucił w bardzo odległe strony, a mimo to starali się był na Zjeździe osobiście. Ci, którzy nie mogli przybył pisali serdeczne listy.

Od 1959 r. szkoła realizuje program Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Młodzież nasz wyjeżdża na wycieczki zagraniczne, obozy językowe, dokonywana jest wymiana między naszymi uczniami a uczniami szkół niemieckich. Stale współpracujemy ze szkołami licealnymi w Karlsruhe i Bergteheide.

Organizujemy letnie i zimowe obozy dla młodzieży.

Od kilku lat szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. Wszystkie komputery pracują w sieci i mają szerokopasmowy dostęp do Internetu.

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, m.in.: SKS w różnych dyscyplinach sportowych, koła zainteresować: m.in. języka polskiego, matematyki, geografii, komputerowe, filozoficzne itp.

W latach dziewięćdziesiątych zapoczątkowany i do dziś trwający Szkolny Tydzień Kultury, raz w roku gromadzi w murach naszej szkoły wielu znanych ludzi: polityków, naukowców, dziennikarzy, aktorów, którzy w spotkaniach z licznym gronem słuchaczy, naszych uczniów przekazują im swoje doświadczenia i wiedzę.
W czasie TYGODNIA również nasza młodzież prezentuje scenki teatralne, ciekawe referaty, rozgrywa mecze sportowe, słucha wykładów naukowych swych nauczycieli.

Samorząd Szkolny od kilku lat wydaje gazetkę szkolną „Najlepszy niecodziennik szkolny – DOBISZ„. Redakcja otrzymała już kilka dyplomów w konkursach gazetek uczniowskich.

Uczniowie uczestniczą w różnych Olimpiadach. W historii szkoły mamy wielu finalistów, mamy również LAUREATÓW: z języka polskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, biologii, chemii, astronomii.
Szkoła otrzymuje listy gratulacyjne z wyższych uczelni za bardzo dobre przygotowanie uczniów na studia (P.W., SGGW-AR, SGPiS-SGH).

Na mocy Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy od 5 lipca 2018 r. zmienia się imię XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego na Stefana Banacha.

Oficjalna uroczystość zamykająca proces zmiany Patrona naszego liceum odbyła się 29 marca. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami społeczności szkolnej, dzień urodzin Stefana Banacha30 marca, stanie się świętem Szkoły.

Dyrektorzy szkoły:

GŁOWACKA IRENA1954 – 1958
PIASECKA HELENA1958 – 1974
KACZOR RYSZARDA1974 – 1984
ZAKRZEWSKA BOŻENNA1984 – 1987
MIODUSZEWSKA WANDA1987 – 2006
SEKINDA BOGDAN2006 –

Vice Dyrektorzy:

GELLNER JADWIGA1954 – 1958, 1962 – 1963, 1967 – 1974
SADKOWSKA HELENA1958 – 1961
KOWALEWSKA HALINA1961 – 1962
FREJLAK SYLWESTER1963 – 1965
STOBIŃSKA JULIA1965 – 1966
GURGUL IRENA1966 – 1967
KURNICKA ALICJA1974 – 1984
MIODUSZEWSKA WANDA1984 – 1987
LANGE WIESŁAWA1987 – 2004
SEKINDA BOGDAN2004 – 2006
RUBIN KATARZYNA 2006 –