Interdyscyplinarny projekt dla klasy I (II) D, poświęcony zagadnieniu suwerenności Ukrainy.

 
Inspiracją do zorganizowania projektu nt suwerenności Ukrainy było działanie Pani Iryny Degtyarovej, której w tym miejscu bardzo dziękuję za zaangażowanie i wytrwałą postawę.

W projekt zaangażowała się większość klasy. Ponieważ klasa ma rozszerzenia: wos, historia, język angielski, postarałem się, aby w realizacji projektu uczniowie mogli wziąć udział z uwzględnieniem ich zainteresowań. Zaprosiłem też do współpracy nauczycieli rozszerzeń –  prof. Cuper i prof. Zaborską.

Projekt ogniskuje się wokół problemu zagrożenia dla suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Ukrainy – kazus Krymu. Uwzględnia również historyczne dążenia narodu Ukraińskiego do uzyskania niepodległości.
Dlaczego taka problematyka? Przede wszystkim z tego powodu, iż nasz sąsiad – Ukraina – padł ofiarą agresji Federacji Rosyjskiej. Z jednej strony pośrednio – działania prorosyjskich separatystów na wschodzie i południu Ukrainy, a z drugiej bezpośrednio – aneksja Krymu. Działania niedemokratycznego reżimu z Moskwy są przykładem ingerencji w wewnętrzne sprawy sąsiednich państw. Kiedy na skutek działań prodemokratycznych i proeuropejskich siły na Ukrainie (wydarzenie tzw. Euromajdanu) udało się doprowadzić do odsunięcia od władzy Wiktora Janukowycza, Moskwa postanowiła wesprzeć działania dezintegracyjne. Zagrożenie jakie niesie za sobą działanie Rosji jest widoczne i dla Polski. Kwestia suwerenności i niepodległości jest dla każdego społeczeństwa niezwykle istotna. Niedawno (2018 r.) obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Na 2021 rok przypada trzydziesta rocznica uzyskania niepodległości przez Ukraińców (24.08.1991 – uchwalenie Deklaracji Niepodległości Ukrainy i 01.12.1991 referendum zatwierdzające wole utworzenia suwerennego państwa). Postanowiłem, że oba te fakty można wykorzystać przy konstruowaniu projektu.

Ważnym wydarzeniem, było dołączenie do naszego projektu grupy uczniów ze Szkoły Średniej Ogólnokształcącej nr 6 w mieście Stryj na Ukrainie. Nauczycielem koordynującym jest Pani Roma Kijaszko, nauczycielka języka polskiego. Osobą, która „skontaktowała” nasze szkoły była Pani Degtyarova.

Projekt trwał w roku kalendarzowym 2021 r. (zatem uczniowie rozpoczęli go będąc w klasie 1, a zakończą będąc w klasie 2).
Uczniowie zostali podzielili się na 3 grupy (uczniowie sami wybierali grupy; potrzebna była jedynie niewielka modyfikacja składów).
Zespołom przydzieliłem następujące zadania:
 


I. WOS


PRASA
[1]

TELEWIZJA
[2]

Badania sondażowe

Gazeta Wyborcza

2 osoby

Dziennik Gazeta Prawna
 
2 osoby

TVP INFO
 
2 osoby

TVN
24
2 osoby

Centrum Badania Opinii Społecznej

3 osoby

II. ANGIELSKI

BBC
 
3 osoby

EURO NEWS
 
3 osoby

RUSSIA TODAY
 
3 osoby
Organizacje międzynarodowe
2 osoby
 
III. 
HISTORIA

1917 – 1921
 
3 osoby

1989 – 1991
 
3 osoby

 
 
W ramach grupy I oraz II uczniowie mieli: zebrać informacje o źródle; przeanalizować materiały wytworzone przez źródło z okresu konfliktu; przeanalizować aktualne materiały wytworzone przez źródło nt. konfliktu. Uczniowie z grupy III mieli przede wszystkim zaprezentować zarys dążeń narodu ukraińskiego do niepodległości.
 

Podziękowania:

  • Serdecznie dziękuję prof. Zaborskiej i prof. Cuper za współpracę.
  • Serdecznie dziękuję wydawcy Gazety Wyborczej oraz Dziennika Gazety Prawnej, którzy zapewnili uczniom nieodpłatny dostęp do archiwum oraz aktualnych wydań.

 Maciej Turkiewicz


EFEKTY PRAC

  
[1] Ranking cytowań i prasy opiniotwórczej: https://www.imm.com.pl/najbardziej-opiniotworcze-media-w-polsce-2020-raport-roczny/; https://www.pbc.pl/rynek-prasowy/ 
Mimo, iż Rzeczpospolita znajduje się wyżej w rankingu niż Dziennik Gazeta Prawna, to wydawca RP nie zgodził się na udzielenie uczniom bezpłatnego dostępu do artykułów. Wydawcy GW i DGP wydali taka zgodę – dostęp bezpłatny na okres 6 miesięcy.

[2] Wybrałem te dwie stacje, gdyż są one typowo „newsowe” – tzn. podaja informacje wkrótce po nastaniu danego wydarzenia. TVP Info – gdyż jest to serwis państwowy a TVN24, gdyż jest do główna prywatna stacja informacyjna. Przekazy mogą więc się różnić.