ePUAP

I am a tooltip

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do szkoły pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Dostarczenie do  dokumentu elektronicznego

Aby dostarczyć do XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Banacha dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej naszego Liceum jest pod linkiem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/LO_44

Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji XLIV  LO. Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls (.xlsx), .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 MB.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Złożenie pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym

Obok możliwości złożenia dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej istnieje możliwość złożenia pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym w sekretariacie szkoły, w godzinach jego pracy. Podpisany elektronicznie plik może być dostarczony na płycie CD albo przenośnym dysku (pendrive). Nośnik musi umożliwiać zapisanie na nim urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Instrukcja wysłania pisma przez ePuap


Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.a