EWIDENCJE I REJESTRY

I am a tooltip

W szkole prowadzone są następujące Rejestry i Ewidencje:

 1. Księga uczniów
 2. Księga absolwentów
 3. Ewidencja legitymacji szkolnych
 4. Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 6. Rejestr zarządzeń dyrektora
 7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 8. Rejestr kontroli
 9. Rejestr zamówień publicznych
 10. Dokumentacja finansowo-księgowa
 11. Ewidencja środków trwałych
 12. Księga inwentarzowa – pozostałe środki trwałe
 13. Księga obiektu budowlanego