Przedmiotowe zasady oceniania
zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym

 1. Język angielski
 2. Język niemiecki
 3. Język francuski
 4. Język polski
 5. Matematyka
 6. Fizyka
 7. Biologia
 8. Przyroda
 9. Chemia
 10. Informatyka
 11. Geografia
 12. Historia, WOS, Historia i Społeczeństwo
 13. Przedsiębiorczość
 14. Edukacja dla bezpieczeństwa
 15. Etyka
 16. Religia
 17. Retoryka
 18. WOK
 19. Wychowanie fizyczne