Przedmiotowe zasady oceniania
zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym


 

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Język polski

Matematyka

Fizyka

Biologia

Przyroda

Chemia

Informatyka

Geografia

Historia, WOS, Historia i Społeczeństwo

Przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa

Etyka

Filozofia

Religia

Retoryka

WOK

Wychowanie fizyczne