Przedmiotowe zasady oceniania
zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym


Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Język polski

Matematyka

Fizyka

Biologia

  •  

Chemia

Informatyka

Geografia

Historia, WOS, Historia i Teraźniejszość

Przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa

  •  

Filozofia

Religia

  •  

Wychowanie fizyczne

 

Przedmiotowe zasady oceniania
zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania
obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym


Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Język polski

Matematyka

Fizyka

Biologia

  •  

Chemia

Informatyka

Geografia

Historia, WOS, Historia i Teraźniejszość

Przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa

  •  

Filozofia

Religia

  •  

Wychowanie fizyczne